THEY LIVE izle

Yaşıyorlar: Hiyerarşik commercialist (piyasacı) düzene ve tüm mekanizmalarına sert bir eleştiri silsilesi bu film. Sistemin gerek tüketimle gerek medya ile insanları nasıl kendine itaat ettirdiğine dikkat çekiyor. Bilhassa düzenin bu illüzyonu inşa etmesinde kullandığı hipodermik şırınga modelleri olan başta televizyon ve gazete gibi kitle iletişim araçlarının, insanları nasıl düzene itaat etmeye, tüketmeye ve sorgulamadan uykuya devam etmeye sürüklediğini ifşa ediyor.

Film, dikkat çekici bir şekilde, obskürantizmin (bilmesinlercilik) de görsel olarak yorumlayıcı niteliğini taşıyor. Diğer yandan başta kapitalizmin üretimi elinde tutması ve çoğunluğu sömürüye tabi tutması, bir grup insanın, halkın 'sınıf bilinci'nin farkında olması için çabalaması, çarpık sosyal ve üretim ilişkilerinde insanların 'yabancılaşma'ları, tüketim ve medyanın insanlara dayattığı sahiplilik güdüleriyle yansıttığı 'meta fetişizmi' gibi olguların işlenmesiyle filmin, bir nevi Karl Marx perspektifinden olayları irdelediğini de söyleyebiliriz. Ayrıca medyanın uyguladığı subliminal tekniğe sıkça vurgu da yapılmaktadır. Bu ve daha birçok bakımdan 1988 yapımı They Live, sistem karşıtı filmler arasında kült bir yapım olarak kendi yerini almıştır.

John yaşamını sürdürmek için büyük şehire gelir. Kendi başına bir düzen kurmaya başlamıştır ki, yolun karşısındaki kilisede dönen gizemli olaylar ve sık sık televizyonun frekanslarına giren yayınlar dikkatini çeker. Bir grup bilim insanı tarafından başlatılan toplumsal farkındalığı yayma ve sınıf bilincini bireylere aktarma adına, sürekli tek televizyon kanalı olan kanal 54'ün yayınlarına girerler ve düzenin koyduğu tüketimin boyunduruğunda sıkışmış olan halkı uyandırmaya çalışırlar. John tüm bunlara tanık olduğunda artık bunun uğruna mücadele vermeye başlayacaktır.

2 yorum :

İşin medya ve sübliminal tarafını iyi anlatmışlar ama olayı gidip uzaylıya bağlamışlar bütün temel nokta o zaten 50-60 yıldır uzaylı temasını film,müzik gazete tv ile bilinçaltlarına işledirler. adamlar cinleri uzaylı diye pazarlıyor. olayın aslı kabala öğretisine sahip bir takım insanların rosthcihld ailesi rockefeller aile gibi işte bu parayı ve gücü elinde bulunduranların cinlerle temas halinde olması cin dedğimde şeytan olanları yani bu heriflerin para, ekonomi, medya, borsa, eğtim sistemi gibi alanları ellerinde bulundurup yeni dünya düzeni saçmalığını dünyaya yayma amacındalar. tek devlet , tek din, tek millet gibi ve tabiki sahip olacakları mutlak güçle beraber şeytana tapan insanlar topluluğu bu herifler tahminlerinizin çok ötesinde bir sapıklığa sahipler araştırma konusunda kaynak sıkıntısı olanlar michaelsikkofield.blogspot.com blogunu bi okusunlar zahmet olacak ama ne yaşadığınızı bilin. sübhanallah üstesinden geliriz.

Yorum Gönder