THE AGE OF STUPID izle

Aptallık Çağı


İnsanoğlunun bencilliğinin ve hatalarının doğurgusu olarak hayatımıza iklim değişiklikleri girdi. Bu tüm dünyanın ve içinde barındırdığı canlılar için felaket demek. Bugün rahatlıkla duyumsadığımız hayatın yokoluşu demek. Çözüm ise acilen, hemen şu anda önlemler almaya başlamak. Nükleer, kimyasal, geri dönüştürülemez atıklar salmayı durdurmak, doğayı tahrip eden her türlü savaşı durdurmak ve bireysel çıkarlarımız sonucu doğaya zarar veren daha birçok şeyden vazgeçerek daha fazla vakit kaybetmeden evrensel boyutta ''toplum''ların önlemler alması gerek. Bunu halk yapmak zorunda, çünkü devletler bunu yapamaz. Onlar hiçbir zaman ne insanın ne de dünyanın faydasına çalıştı. Onlar hep sömürü mekanizması oldular ve artık tek yuvamız olan dünyamızı sömürerek çürütüyorlar.

Eğer derhal önlemler almaya başlamazsak iklim değişikliğinin yaratacağı vahşet gözler önüne seriliyor belgeselde. Ve bu vahşet yaklaşmaktan öteye geçtiğinde; gelecek nesiller yaşadığımız bu çağı, bu felâkete izin veren insanların yaşadığı “Aptallık Çağı” olarak tanımlayacaklar.

0 yorum :

Yorum Gönder