HC: A HISTORY OF GOD izle

The History Channel: Tanrının Tarihi


A History of God, Karen Armstrong tarafından 1993 yılında yazılmış olan ve temelde 3 büyük dinin tarihsel gelişimini anlatan bir kitaptır. Kitapta paganizmden başlayan insanın tanrı arayışının değişik aşamaları tarihsel süzgeçten geçirilir, semavi dinlerin ortaya çıkışı, gelişimi ve inanç sistemlerinin ilginç noktaları anlatılır. Temelde, tanrı yargısının ve dolayısıyla dinlerin, insanın değişen dünya görüşüne ve yaşam koşullarına göre nasıl değiştiğinin altı çizilir. Üç büyük dindeki farklı bakış açıları incelenir. Hem felsefi, hem de metafizik boyutuyla insanların tanrı kavramını nasıl algıladıklarını ve nasıl deneyimlediklerini, hangi tarihsel olayların ne gibi akımlara yol açtığını ve bunların günümüze kadar ne şekilde geldiğini görmemizi sağlar.

Ayrıca belgeselde tanrıya veya dinlere dair tümden bir eleştiri yapılmamaktadır. Yani tanrı ve yaratılış varsayımlarına karşıt bir duruşu yoktur, ancak belgeselde geçen dinlerin oluşum yapılarının seyri bu mitosların insan ürünü olduğunu görmekte önemli rol oynayacaktır. Diğer yandan islam dinine yönelik bilgilerin eksik olması nedeniyle üstünkörü geçilmiş birçok önemli kusurları dile getirilmemiştir.

0 yorum :

Yorum Gönder