Sigmund Freud - Kendi Kendine Psikanaliz oku/indir


Kitabın kapağından: Freud, "Psikanaliz Üzerine" adlı yapıtında bilinçaltı çatışmaların psikodinamik yapısını ve doğasını inceliyor. Freud'a göre psikanalizin amacı, bireyin tinsel yaşamı içinde bilinçdışının suyüzüne çıkmasına ortam hazırlamaktadır. Bu yeni anlayış, hem bilinçaltının ortaya çıkarılmasına yönelik bir teknik, yani bir ruh tedavisi usulü; hem de genel bir psikolojik kuramdır. Psikanaliz Üzerine, Freud'çu analiz konusunda bilinmesi gereken temel ve özlü bilgiler içermesi bakımından günümüz aydını için vazgeçilmez değerde bir anahtar kitap olma özelliği taşıyor.

Psikanaliz (Uploaded)

1 yorum :

Yorum Gönder