İnaçlarımız Hakkında Ne Kadar Bilinçliyiz?

Posted by elvis 13.1.11 , under | No comments

ABD'de Dini Bilgi Araştırmaları Merkezi'nin yaptığı araştırmada inançlı insanların, kendi dinleri hakkında bilinmezci ve inanmayan insanlardan daha bilgisiz olduğu saptandı.

ABD Dini Bilgi Araştırmaları Merkezi'nin yaptığı bir anket, ABD'de din konusunda en bilgili grubun ateistler ve agnostikler olduğunu ortaya koydu.


Ankete göre ateistler, yani herhangi bir tanrının varlığına inanmayanlar ve agnostikler, yani tanrının var olup olmadığının bilinemeyeceğini düşünenler, diğer dini görüşlere sahip gruplara göre dinler konusunda daha bilgililer.


Ankete göre örneğin Protestanların büyük kısmı, Protestan Reformu’nun öncüsünün Martin Luther olduğunu bilmiyor. Her 10 Katolik’ten 4’ü ise kilisedeki ayinlerde kullanılan ekmek ve şarabın anlamını yanlış biliyor.


Ateistler ve agnostiklerden sonra din konusunda en bilgili gruplar, Yahudiler ve Mormonlar çıktı. Ankete Müslümanlar, Hindular ve Budistler de katıldı, ancak bu gruptaki insanların sayısı az olduğu için çalışmayı yürütenler bu gruplarda genellemelere gitmediler.


Anket çalışmasına danışmanlık yapan Boston Üniversitesi’nden din profesörü Stephen Prothero, anketin insanların kendi dinleri hakkında çok az, başkalarının dinleri hakkında ise daha da az bilgi sahibi olduklarını ortaya koyduğunu söyledi.


Anket, ateistlerin bilgi seviyesi kadar eğitim seviyesinin de diğer gruplardan yüksek olduğunu ortaya koydu. Ayrıca ateistlerin, kendileriyle aynı eğitim seviyesine sahip dindarlarla kıyaslandığında da din konusunda daha bilgili oldukları ortaya çıktı.


Alıntı: agnostik.orgBunları görünce; acaba düşünmediğimiz için mi inanıyoruz, düşünenler ise gördüklerinin mi farkına varıyor diye düşünüyoruz. Peki inançlarımızı düşünmüyorsak şüphelerimizden neden korkuyoruz?

0 yorum :

Yorum Gönder